Historie

Dík patří hasičům

Historie líšťanské knihovny je úzce spjata se sborem dobrovolných hasičů, který vzniká v roce 1879, a již v roce 1899 zakládá sborovou knihovnu. Při svém založení čítá knihovna 9 časopisů, 92 svazků knih, z nichž 9 bylo s hasičskou tématikou, 46 zábavných knih, 36 divadelních a 1 svazek odborný (blíže nespecifikován). Nákupy knih uhrazuje sbor ze své pokladny a často knihovna také získává finanční dary od soukromých mecenášů.

Školní knihovna

V pamětní knize školní sice není uvedeno založení knihovny ve škole, ale v zápise z roku 1886 se píše o revizi žákovské knihovny čítající 145 knih a o knihách pro dítky dospělejší v počtu 117 svazků. Předpokládá se, že knihovna vznikla po otevření nově postavené školy v roce 1870.

Každý spolek zakládá knihovnu

V únoru 1884 byl založen čtenářsko-hospodářský spolek s 21 členy. Zápisné do spolku činilo 1 zlatku a měsíční příspěvek 30 kr. Spolek pochopitelně založil svoji knihovnu, pořádal přednášky, divadelní představení, ovšem zabýval se i naprosto reálnými záležitostmi – např. objednával pro své členy uhlí a hnojivo…

V roce 1893 je založena dělnická beseda – pro svých 59 členů opět zakládá knihovnu, stejně tak severočeská jednota založená v roce 1896!

V roce 1913 je založen Sokol, opět s vlastní knihovnou.

V roce 1922 se vkládá do knihovnictví konečně obec. Zakládá veřejnou knihovnu a žádá všechny spolky, aby knihy propůjčily do knihovny veřejné. Všechny tak ochotně učinily a centrální, poměrně slušně vybavená knihovna, je na světě. Knihovna má svého prvního obecního knihovníka - učitele Antonína Kopřivu.

převzato z: Knihovny a knihovníci našeho okresu. Místní knihovna Líšťany. Lounský press 35. 2008

Otevírací doba

PÁTEK: 17:00 - 19:00