Knihovny

 

Jednotná informační brána Umožňuje z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje
Souborný katalog ČR Údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí
SKAT Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
A dresář knihoven  
Národní knihovna ČR  
Česká poezie Plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století
Knihovny.cz Portál o českých knihovnách